1. Vállalati információ 
   RunFa Kft. székhely címe: 1107 Budapest, Szállás utca 13.
   Üzleti tevékenység postai címe : 1107 Budapest, Szállás utca 13.
   Panaszok fogadásához használt postai cím : 1107 Budapest, Szállás utca 13.
  2. Vitarendezés
   Ha olyan vita merül fel, amit nem sikerül békés úton rendezni, és a vonatkozó jogszabályok alapján Ön fogyasztónak minősül, úgy a bírósági eljárás mellett joga van panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Ezenkívül a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vita esetén eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes megyei békéltető testületnél.
  3. Egyéb
    A jelen feltételek szerint megkötött szerződés nem minősül írott szerződésnek, a RunFa Kft. nem iktatja, és utólag nem lesz elérhető. Kötelező érvényű magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A szerződést magyar nyelven lehet megkötni.